OSEBERG STYLE
This is the first Viking age style. The style has its name after the famous Viking ship burial at Oseberg in Norway. A characteristic motif of the Oseberg Style is the gripping beast that grip the borders around it.
750 - 850 A.D.
Link

BORRE STYLE
This Viking style is the successor of the Oseberg style.This style has its name after a ship-burial at Borre in Norway and is often used in jewelry. The style consists of four feeted griffins with twisted ribbon shaped bodies.The griffins have triangular heads (Mikey Mouse like).
850 - 925 A.D
Link

JELLINGE STYLE
This style have its name after a silver chalice found in a royal tomb at Jellinge in Denmark.The Jellinge style consists of S shaped animals forming loops.
850 - 950 A.D.
Link

MAMMEN STYLE
This style have its name from a tomb find from Denmark. This animal style has nice developed big organic bodies. We can sense inspiration from the continent.
950 -1025 A.D.
Link

RINGERIKE STYLE
This Viking style has its name from pictorial monolits from Ringerike in Norway. This is a forward development from the Danish Mammen style.This style consists of four feeted animals and birds with leaf shapes.
950 - 1050 A.D.
Link

URNES STYLE
This late Viking style has got its name after wooden carvings from Urnes stave church in Norway. The Urnes style consists of slim four feeted animals (may be stylized lions), entwined by snakes. This is a transition style between the Viking age and Christianity.
1050 - 1150 A.D.
Link

SCANDINAVIEN RUNES
Futhark

OSEBERGSTIL
Dette er den første Vikingtids stilart. Stilen har sitt navn fra det berømte skipsgravfunnet på Oseberg i Vestfold Norge.Gripedyret som griper i rammeverket det er omgitt av, er et sentralt element i denne stilarten.
750 - 850 e.Kr.   
Link

BORRESTIL
Etterfølger Osebergstil. Har fått navn etter skipsgrav i Borre i Vestfold i Norge. Stilen forekommer oftes på små gullsmedarbeider. Består av firbente gripedyr med forvridd båndformet kropp med lårspiral. Trekantet hode med "Mikke Mus" hode.
850 - 975 e.Kr.
Link

JELLINGSTIL
Stilen har fått navn etter ett sølvbeger funnet i en kongegrav på Jelling, Jylland i Danmark. Jellingstilen karakteriseres av S formede bånddyr som danner løkker.
850 - 950 e.Kr.
Link

MAMMENSTIL
Navnet stammer fra ett gravfunn på Jylland i Danmark. Dyrestil med vellutviklede store organiske kropper. Henter inspirasjon fra kontinentet.
950 - 1025 e.Kr.
Link

RINGERIKSSTIL
Stilen har fått navn etter billedsteiner fra Ringerike. En vidreutvikling av Mammen-stilen. Stilen består av firfotete dyr og fugler med bladslynger.
950 - 1050 e.Kr.
Link

URNESSTIL
Har sitt navn fra treskurd på Urnes stavkirke i Sogn i Norge. Slanke firbeinte dyr (muligens stiliserte løver) omslynget av tynne slanger.Overgangsstil fra Vikingtid til Kristen tid.
1050 - 1150 e.Kr.
Link

SKANDINAVISKE RUNER
Futhark

lagt til handlevogn