Heggenfløyen, privatoppdrag

Åkerspenna, privatoppdrag

Skrytebrev fra Direktøren på Jorvik Museum i York

Oebergspenna, privat oppdragsgiver

Vikingtidsbrosje i Borrestil funnet i Tromsø, for Tromsø museum

Fibula for Oldsakssamlingen

Berlock for Oldsakssamlingen

Frostadnåla rekonstruksjon for Lokalt historielag på Frostad

Hjertespenne for Hillestad / Norsk folkemuseum

Drueskje for Norsk folkemuseum

Vikingtids brosje for privat kunde

Dragestilsbrosje for gullsmed Møller i Trondheim

Sverdslirebeslag for Veien kulturminnepark Hringariki

Reperasjon Enkolpion for privat 

Hestehodefibula for Oldsakssamlingen 

Fuglefibula funnet i Hole i Buskerud 500 - 600 e.Kr.

Utsnitt av orginal

Museumskopier