OSLO. En serie bybrosjer til fem av de største byene i Norge

Modell under arbeid

STAVANGER

TRONDHEIM

Smykke Blomst for Hasla

Victoria

TROMSØ

BERGEN

Smykke X for Hasla

Hardingfele

lagt til handlevogn