100319 Krusifiks

Krusifiks / Crusifix

  • Artnr: 100319
  • Enhet: stk

Beskrivelse av artikkelen

Krusifiks inspirert av Krusifiks i den sene Vikingtidsstil Urnes, funnet på Øland i Sverige.
1100 e.Kr.

Crusifix inspired by a Crusifix in the late Vikingstyle called Urnes, found at Øland in Sweden.
1100 A.D.

3,3 x 4,5 cm